Planports CRM logo

1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ( bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Tekvita Yazılım Bilgisayar Danışmanlık Reklam Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra “Planports” olarak anılacaktır) ile www.planports.com adresinden siteye üye olan ve sunulan hizmetleri kullanan “Kullanıcı” arasındaki kullanım haklarını belirleyen sözleşmedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulüyle birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Planports üzerinden erişilen bulut tabanlı Ön Muhasebe ve CRM Platformunun (“Platform”) kullanılması ve Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen verilerin (“Veri”) gizliliği ve güvenliği, içeriğe ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Planports tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

2.2. Eğer Platform bir şirket adına açılmış bir hesap adına kullanılıyorsa, hesabı açan kullanıcı, “Sistem Yöneticisi” olarak kabul edilir ve işbu Sözleşme’yi şirket adına kabul etmiş ve buna yetkisi olduğunu beyan etmiş olur.


3. Kullanıcının Hak ve Sorumlulukları

3.1. Kullanıcı’nın Platform’a üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kullanıcı Platform’a üye olduğu takdirde 18 yaşını doldurmuş olduğunu, sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, kabul ve beyan eder.

3.2. Kullanıcı, Platform’u kullanmak için üye olurken kullandığı Kullanıcı ve şirket bilgilerinin doğruluğunu beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Platform’a üye olurken kullandığı isim soyisim, e-posta, şirket ismi, şirket fatura bilgileri ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde diğer abonelik bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğinden sorumludur. Kullanıcı, Platform’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı eğer Platform’u bir şirket adına kullanıyorsa, hesap planındaki kullanıcı sayısı kadar kullanıcı tanımlama yetkisine sahiptir. Bu durumda, bu kişilere ait verilerin doğruluğu Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.4. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve Kullanıcı’nın belirlemiş olduğu şifre kullanılarak sağlanır. İşbu şifrenin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Platform üzerinden ilgili e-posta adresi girişiyle gerçekleştirilen her türlü aktivite Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir. Bu aktivitelerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.5. Kullanıcı, her türlü sorun ve iletişim için e-mail adresinin kullanılacağını, e-mail adresini Site’yi bilgilendirmek için düzenli kontrol etmenin Kullanıcının sorumluluğu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.6. Kullanıcı adı ve şifresi sadece ilgili Kullanıcı tarafından kullanılabilir. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerle paylaşılması yasaktır. Kullanıcı’nın, şifresinin başka kişilerce izinsiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalini tespit etmesi halinde derhal Planports’u bilgilendirmesi ve güvenli bir tarayıcı üzerinden şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

3.7. Kullanıcı, Platform üzerinde tuttuğu Veri’nin ve gerçekleştirdiği aktivitelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği ülkenin vergi kanunları, ticaret kanunları ve sair tabi olunan mevzuata ve uluslararası hukuk kurallarına uygunluğundan sorumludur. Platform’un yasadışı amaçlar için kullanımı yasaktır ve bu tür ihlaller Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.8. Kullanıcı, Platform üzerinde yüklediği dosyaların virüs, bug, trojan vb kötü amaçlı yazılımları içermediğini garanti etmekten sorumludur.

3.9. Kullanıcı, Platform’a yüklenen Veri’nin yedeğini almakla yükümlüdür.

3.10. Kullanıcı, Platform’u yasal olmayan amaçlar için kullanmamak, güvenlik önlemlerini ihmal etmemek, Planports tarafından izin verilmeyen ara yazılımlar ile sisteme veri yüklememek, Platform’u izinsiz gönderimler için kullanmamak ve yasa dışı içerik barındırmamak ile yükümlüdür.

3.11. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform’u kullanımından doğan hak ve sorumluluklarını herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.


4. Planports’un Hak ve Sorumlulukları

4.1. Planports, Platform üzerindeki Veri’nin kaybolmaması için gerekli tüm protokol ve prosedürlere uymak ve önlemleri almakla birlikte, Veri kaybının söz konusu olmayacağını garanti altına alamamaktadır. Planports, nasıl olduğuna bakmaksızın Platform üzerinde kaybolan Veri’den mesul değildir.

4.2. Planports, Kullanıcı’nın Platform’a girmiş olduğu Veri’ye Kullanıcı’nın izni olmadığı halde erişmemek, görüntülememek ve paylaşmamakla yükümlüdür. Ancak, Kullanıcı’nın Platform üzerindeki bilgi ve verisi bir mahkeme kararı ile yetkili makamlarca talep edildiği takdirde yetkili makamlarla bu bilgi ve veriyi paylaşmakla yükümlüdür.

4.3. Planports, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi revize edebilir. Yapılan revizyonun yayınlanmasına müteakip, Kullanıcı’nın Platform’a ilk erişimi ile birlikte revize edilmiş sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.4. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4.5. Planports, Platform’un kullanımının 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Planports, Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin operasyonel durumu hakkında bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin gereğinde engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Planports, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.6. Planports, sözleşme yürürlükte olduğu sürece içeriği veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir.


5. Ödeme, İade, Değişiklik ve Üyeliğin Dondurulması

5.1. Ücretli Planports aboneliği için geçerli bir kredi kartı gerekmektedir. Her hizmet dönemi için ödeme hizmete başlamadan tahsil edilir ve iadesi mümkün değildir. Ücretli Planports aboneliğine geçtiğiniz zaman ücretsiz kullanımınız kendiliğinden olarak sona erer ve ücretli aboneliğiniz başlamış olur. Planports, kullanım ücretine ilişkin faturayı, ödeme yapıldıktan sonra Kullanıcı tarafından belirtilen iletişim adresine gönderir.

5.2. Planports, Kullanıcı’lara Platform’u 14 gün süre ile ücretsiz kullandırır. 14 gün sonra, Kullanıcı, ücretli üyeliğe geçmediği takdirde Kullanıcı’nın hesabı dondurulur. Planports, istediği takdirde ücretsiz üyelik süresinde değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

5.3. Kullanıcı hesabınız dondurulduğunda, dondurulma tarihinden itibaren 6 (altı) ay boyunca bilgileriniz korunur. Bu süre içerisinden hesabınızı tekrar kullanmaya karar verirseniz, abonelik ödemenizi gerçekleştirdikten sonra bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Eğer bu süre zarfında hesabınızı tekrar kullanmaz iseniz, bu sürenin sonunda tüm bilgileriniz geri dönüşümsüz olarak silinir.

5.4. Planports, yazılımın güvenliğini riske atacak, kötü niyetli kullanım veya Planports’u zor durumda bırakacak bir kullanımla karşılaştığını düşünürse, önceden haber vererek veya vermeden, şirketinizin hesabını kapatabilir ya da tüm hesaba ya da bir kısmına erişiminizi engelleyebilir. Bu durum, hesabınızdaki tüm Veri üzerindeki haklarınızdan feragat etmenize yol açabilir. Planports herhangi bir nedenle herhangi bir Kullanıcı’ya hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

5.5. Planports, sunduğu hizmetlerde değişikliğe gidebilir veya sunduğu tüm hizmetleri veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli, haberli veya haber vermeksizin devam ettirmeyebilir. Planports, bu değişiklik veya kesintiden sorumlu tutulamaz.

5.6. Planports, fiyat tarifeleri ve ödeme koşullarında yaptığı değişiklikleri www.planports.com web sitesinden ve Platform içerisindeki Hesap bölümünden duyurmasına müteakip, abonelik yenilemek isteyen Kullanıcı, yeni fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

5.7. Kullanıcı, Plantports’un şartları taşımalarına rağmen üyeliğe kabul etmeme hakkının olduğunu, gerektiğinde üyeliği silebileceğini önceden kabul etmektedir.


6. Sözleşmenin Süresi

6.1. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmedikçe Kullanıcı’nın üyeliği süresince yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.2. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.3. Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.


7. Telif Hakları

7.1. Platform’un mülkiyeti Planports’a aittir. Uygulama’yı kullanması amacıyla Kullanıcı’ya verilen hak ve yetki, hiçbir şekilde Platform’un mülkiyetinin Kullanıcı’ya devri anlamına gelmemektedir.

7.2. Kullanıcı’nın, Platform’un kaynak kodlara erişmeye çalışması, kodları değiştirmeye, bozmaya veya kopyalama çalışması kesinlikle yasaktır.

7.3. Kullanıcı, Planports’un izni olmadan Planports’un adını, ticari adını ve logosunu kullanamaz.

7.4. Planports, “Sistem Yöneticisi” izin vermediği sürece Kullanıcı’nın adını web sitesinde Referans olarak kullanamaz.


8. Sorumluluğun Kısıtlanması

8.1. Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

8.2. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder


9. Gizlilik İlkesi

Bu madde, kullanıcı tarafından sağlanan verinin erişimi, kullanımı ve güncellenmesi hakkındaki veri gizlilik ilkelerini tanımlamaktadır.

9.1. Planports’a üye olduğunuzda; Erişim protokolleri, yalnızca siz ve sizin yetkilendirdiğiniz kişilerin bilgilerinize erişebilmesi için gizlilik ve güvenlik tedbirlerinin hatasız uygulanması için yapılandırılmıştır.

9.2. Kullanıcılardan sağlanan verilerin tarafımızca kullanımı, yalnızca hizmetin sağlanabilmesi ve teknik desteğin sürdürülebilmesiyle sınırlıdır. Bu bilgiler, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi, Planports’un geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

9.3. Planports, kullanıcı kaydı esnasında yalnızca kullanıcının eposta adresi ve belirttiği ad soyad, unvan, telefon numarası ile firma bilgilerini saklar. Ödeme esnasında ise, kullanıcının izni olmadan, kredi kartı bilgileri kaydedilmez.

9.4. Kullanıcı, farklı kişileri davet etmek için ad, soyad ve eposta gibi bilgiler sağlayabilir. Girilen bu bilgiler yalnızca amacına istinaden kullanılır.

9.5. Planports, kullanıcılarına bilgilendirme epostaları gönderebilir. Kullanıcı, eposta listesinden kendisini çıkartabilir. Bu işlem için lütfen unsubscribe/üyelikten çık bağlantılarını takip ediniz.

9.6. Kullanıcı ayarlarını tutmak ve bazı analizler yapmak amacıyla çerezler kullanılır. Eğer kullanıcı, bilgisayarında çerez çalıştırılmasını istemiyorsa, tarayıcı ayarlarından engellenebilir. Bu durumda da Planports kullanmaya devam edilebilir ancak kullanıcı bazı limitlerle karşılaşabilir.

9.7. Başka sitelerde reklam gösterebilmek amacıyla da çerezler kullanılabilir. Bu çerezler üçüncü parti firmalardan reklam hizmeti almak amacıyla Planports web sitesinde bulundurulabilir.

9.8. Kullanıcı bilgilerinin güvenliği bizler için önemlidir. Kullanıcı, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi veri girdiğinde bu bilgileri SSL sertifika ile şifreler ve bu şekilde iletiriz. Kullandığımız güvenlik önlemleri, kullanıcı bilgilerinin kaybolmasını, çalınmasını ve hasar görmesini önlemeyi amaçlar. Ancak doğası gereği, internette iletilen bilginin güvenliği hiçbir zaman %100 garanti edilemez. Bu nedenle Planports, %100 güvenlik garantisi verememektedir. Güvenlik ve gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda info@planports.com adresine mail atabilir veya bizlere ulaşabilirsiniz.

9.9. Planports, Google drive ile entegrasyon sağlamaktadır. Entegrasyon için kullanılan eposta şifresi gibi yetkilendirme bilgileri Planports tarafından saklanmaz. Sadece Google tarafından yetkilendirme amacıyla kullanılır.


10. Uyuşmazlıklar Çözümü

10.1. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.