TEVKİFAT

Tevkifat Nedir?

Vergiler üzerinde bölüşme/kesintiler yapma anlamını taşımaktadır. Kdv kesintilerinde Tevkifat kullanılırken, gelir vergisi kesintilerinde ise stopaj kullanılmaktadır. Tevkifat yapan taraf, ödeme yaptığı kişi adına kesilen vergiyi, vergi dairesine beyan ederek yatırmaktadır. Bu işlemde tevkifatı yapan kişi vergi sorumlusu olarak adlandırılmaktadır.


Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturanın diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Sadece fatura üzerinde bulunan verginin, belirli oranlarda alıcı ve satıcı arasında bölüştürme işlemini belirtmektedir.


Kimler Tevkifat Yapar?

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar.


Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda bulnan örnekte "Danışmanık Hizmet Bedeli" hizmetine ait bir fatura kesme işlemi yapılmaktadır. Bu tevkifatsız bir işlem olduğu için herhangi bir vergi kesintisi bulunmamaktadır. Aşağadaki örnekte ise aynı hizmete %30 oranında tevkifat uygulaması yapılmıştır.

2. Resimde görüldüğü gibi Toplam Kdv Tutarından Tevkifat tutarı çıkartılarak Genel Toplam satırı belirlenmiştir. Tevkifat Tutarı = ( Toplam KDV * 30/100 ) şeklinde hesaplanmıştır.


Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde tevkifat işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız