Version: 3.0.6996

TR

Siparişler modülü eklendi

Çek cirolama, bankaya verme işlemleri geliştirildi

Çeklere Not ekleyebilme özelliği eklendi.

Yazdırma şablonlarında iyileştirmeler yapıldı

Numara şablonlarında iyileştirme yapıldı

Takip ettiğim görevler sayfasında iyileştirmeler yapıldı

Ürünleri içeri aktarım kodunda iyileştirmeler yapıldı

EN

Added Orders menu

Added cheque endorsing and sending cheque to bank functionality

Added writing notes functionality to cheques 

Printing templates improved

Number templates improved

Followed tasks page improved

Product Import functionality improved


can.kolcuoglu@planports.com 2/26/2019