Version: 3.0.6856

TR

Tahsilatların ve Ödemelerin detay sayfasına hangi faturaları kapattığının listesi eklendi.

Kişi detayındayken üst menüdeki +(Ekle)'dan seçim yapılırsa açık olan kişi otomatik seçili geliyor.

Tekliflerde otomatik yazılan "Notlar " başlığı değiştirebilir yapıldı.

Excel'den veri aktarmak için kullanılan şablon dosyalarına çoklu dil desteği eklendi

Excel'den veri aktarmak için kullanılan şablon dosyalarına versiyon takibi eklendi

Giderler sayfasına "Yeni Tekrarlayan Giderler" sayfası eklendi. Tüm ödemelerin tamamının yaratılmasını istediğiniz (Kredi Ödeme Planı gibi) durumlarda kullanabilirsiniz. Bkz: Ön Muhasebe -> Giderler -> Yeni butonu

EN

Added clearing list of payments and collections to their details page

When you're in the details page of a contact and click to the top menu + (Add New button), this contact will be selected in the clicked items' page

Hard coded "Notes" title in the proposal template is now rewritable

Added multiple language support to the excel import template files

Added version number to the excel import template files

"New Repeating Outgo" action added to Outgoes page. You can use it when you want to create all payments at once (like Loan Payment Plan). See Pre-Accountancy -> Outgoes -> New button


can.kolcuoglu@planports.com 10/9/2018