Version: 3.0.6834

TR

İhracat E-Faturaları iyileştirildi

İhracat E-Faturaları için ürünlere GTİP Numarası eklendi.

Stok takibi yapılan ve yapılmayan ürünleri içeren faturaların satırlarının sırasının bozuk gelme sorunu düzeltildi.

Excelden ürün aktarırken ürün adının boş karakter yazılması sonucu oluşan hata giderildi

Kasa ve Banklara "Ana Hesap" seçeneği eklendi. Bir kasa veya banka hesabını düzenleyip Ana Hesap seçeneğini seçebilirsiniz. Ana hesap ödeme ve tahsilat sayfalarında seçili gelir. 

--- 20.09.2018 Güncellemesi

Fatura yazdırma şablonlarına "İndirimli Birim Fiyat" alanı eklendi

Borç-Alacak dekontlarının artık Faturalarla mahsuplaştırılabilme özelliği eklendi.

EN

Export E-Invoice algorithm has improved

GTIP field added to products to be used in Export E-Invoices

Fixed a sorting error when an invoice is saved with stock tracking and non stock tracking products

Fixed an error caused by products imported from an excel file with empty product name

Added "Main Account" option to Cash and Bank Accounts. You can set a cash or bank account as Main Account from edit page. Main Account will be selected account at payment and collection pages.

--- 20.09.2018 Update

Added "Reduced Unit Price" field to Invoice Print Designer 

Credit-Debit notes are now able to be offset against Invoices


can.kolcuoglu@planports.com 9/18/2018