Version: 3.0.6801

--- 16.08.2018 ---

Tahsil edilen çeklerin kasa banka raporundaki tahsilatlarının hatalı tarihte gösterilme hatası düzeltildi.

--- 15.08.2018 ---

Tarih aralığı filtre alanlarında tarayıcının otomatik tamamlama özelliği engellendi. 

Gelir raporlarına uygulanmış filtrelerin excele aktarırken uygulanmama sorunu düzeltildi.

Gider raporlarına uygulanmış filtrelerin excele aktarırken uygulanmama sorunu düzeltildi.

Gider raporlarını excele aktarırken banka giderlerinin excele gelmeme sorunu düzetildi.

Kişileri içe aktarırken karşılaşılan hata düzeltildi

KDV raporunun tarih sırasıyla gelmeme sorunu düzeltildi.

Teklif Döküm raporunu excele aktarırken ekleyen kişi ve eklenme tarihi bilgisi eklendi.

Panoya Özet sekmesi eklendi


can.kolcuoglu@planports.com 8/16/2018