Version: 3.0.6795

Ödemeler Raporunda çeklerin tutarlarının 0 gelmesine neden olan sorun giderildi.

Tahsilatlar Raporunda çeklerin tutarlarının 0 gelmesine neden olan sorun giderildi.

Yeni personel eklerken doğum tarihi girilmesi durumunda karşılaşılan hata giderildi.

Tekliflerde Müşteri Yetkilisine Eposta bilgisi yazabilmek için yeni alan eklendi.

Tekliflerde Müşteri bilgilerinin gösterildiği kutucuğun yerinin şablonlardan ve teklifin kendisinden belirlenebileceği ayar eklendi. Müşteri bilgisi solda veya sağda gösterilebilir veya tamamen gizlenebilir.

Tekliflerde kendi firma bilgilerinizi gösterebileceğiniz kutucuk eklendi ve bu kutucuğun yerinin şablonlardan ve teklifin kendisinden belirlenebileceği ayar eklendi. Firma bilginiz solda veya sağda gösterilebilir veya tamamen gizlenebilir. Firma bilgileriniz Yönetim -> Ayarlar -> Firma Bilgilerim sayfasından otomatik getiriliyor.

Notların çalışma algoritması geliştirildi.


can.kolcuoglu@planports.com 8/10/2018