Version: 3.0.6659

Planports'a kaydedilmiş verilerin otomatik olarak tekrar edilmesini sağlayan özellik eklendi. Bunun için banka, vergi gideri, fatura, personel, görev, etkinlik ve fırsat detaylarını inceleyiniz.

Kişiler -> Detaylı Arama sayfasına filtrelenmiş kişilerin durumunu sayısal olarak belirten kutucuklar eklendi.

Nadir olarak ortaya çıkan, sayfaların farklı dilde gözükme hatası giderildi.

Bazı sayfalardaki İngilizce diline tercüme edilmemiş metinlerin tercümesi yapıldı.

Etkinlik raporlarını excele aktarırken karşılaşılan hata giderildi.

--- 27/03/2018 İkinci güncelleme ---

Fatura eklerken karşılaşılan hata düzeltildi.

Görev hatırlatma işlemi sırasında karşılaşılan hata düzeltildi.


can.kolcuoglu@planports.com 3/27/2018