Version: 3.0.6547

Çekleri excele aktarırken vade tarihi en yakın olan en üstte olacak şekilde düzenlendi.

Cari Hareketlerini excele aktarırken para birimleri ayrı bir kolona yazılıyor.

Metin Özel alanlarında karşılaşılan düzenleme hatası düzeltildi.

Fatura tasarımlarına Kur Bilgisi ve Yerel Toplam alanları eklendi ve bu alanların fatura çıktısına gelmesi sağlandı.

İade faturasının işleyişi baştan tasarlandı. Tahsil edimiş faturalar iade edilemiyordu bu kısıt kaldırıldı, bir fatura sadece bir kez iade edilebiliyordu bu kısıt ta kaldırıldı.

Satış faturalarının iadesini yaparken sistemin Alış İade faturasıymış gibi algılama hatası düzeltildi.

Bir kullanıcıya aynı tarih ve saatte iki etkinlik eklenirse uyarı mesajı gösterilmesi sağlandı, fakat işlemin yapılmasına engel olunmuyor.

Deponun detay sayfasında listelenen ürünler için excele aktar yapıldı.

Kota detayı sayfasında tasarım güncellemeleri yapıldı.

Fatura düzenle sayfasında Cari değiştirince fatura adresi vergi daire ve no alanlarının değişmeme hatası düzeltildi.

Fatura tasarımları sayfasında tasarım güncellemeleri yapıldı.

Yeni kişi eklerken 30 karakterden uzun şehir veya ilçe yazılınca karşılaşılan hata giderildi.

Sol menüye versiyon ve son güncellenme tarih bilgisi eklendi.


can.kolcuoglu@planports.com 12/4/2017