Version: 3.0.6522

Fırsata bağlı kotası olan kullanıcıyı silerken karşılaşılan hata düzeltildi.

Depolar arası transfer yapılırken hiç ürün seçilmediği zaman karşılaşılan hata düzeltildi.


can.kolcuoglu@planports.com 11/9/2017