Version: 3.0.6475

Tekliflerde Miktar, BirimFiyat, Satır Toplamı, Genel Toplam gizlenip gösterilebilir hale getirildi.

Yeni fırsat eklerken tutar belirtmek artık zorunlu değil.

Alış Teklifleri faturaya dönüşürken Satış faturası olarak dönüşüyordu. Hata düzeltildi.


can.kolcuoglu@planports.com 10/2/2017