Version: 3.0.6442

Yeni ürün/hizmet eklenirken girilen fiyatların KDV dahil veya hariç olup olmadığı seçilebiliyor.

Ürün ve Hizmetler Excel'den içeri aktarılabilmesi için yeni sayfa tasarlandı.

Tüm Ön Muhasebe sayfalarına Kategori alanı eklendi. Kategori sistemde kayıtlı olmasa bile veri girerken elle eklenebiliyor.

Gelir Gider Kategori sayfasının tasarımı ve işleyişi değiştirildi. Kategorilere kullanıcılar kendi istedikleri renkleri verebiliyorlar.

Ön Muhasebe -> Raporlar menüsünün altına "Gelir Gider Raporu" eklendi. Bu rapor tüm gelir ve giderleri kategorilere göre gruplayarak gösteriyor.

Faturalara Not yazabilme özelliği eklendi. Faturalara yazılan notlar sadece fatura detayından görülebiliyor. Kişi detayında gösterilmiyor.

Veri listeleme sayfalarında nadiren karşılaşılan sıralama hataları düzeltildi.

Carinin Detay sayfasında cari hareketleri PDF'ye aktarabilme özelliği eklendi.

Kişilere "Vade Gün Sayısı" alanı eklendi. Bu alan doldurulduğunda carinin faturasının vade tarihi otomatik hesaplanıyor.

Eğer kullanıcı "Hesap Sahibi" rolündeyse Görüşmelerin listelendiği sayfada tüm görüşmeleri görebilecek şekilde sayfa düzenlendi.


can.kolcuoglu@planports.com 8/21/2017