Version: 3.0.6415

 * Bir fırsata ürün eklerken, miktar alanı virgülden sonra iki hane olacak şekilde düzeltildi.

 * Görevler sayfasında, görev eklerken karşılaşılan hata düzeltildi.


musa.kalay@planports.com 7/26/2017