Version: 3.0.6379

* Planports Yazılım Versiyonu 3.0'a yükseltildi.


* Stok Hareketleri modülü eklendi.

 • Hesap Sahipleri kullanıcılarına "Stok Yönetimi" rolünü vererek bu modülü kullanmalarını sağlayabilir veya kullanıcılarından bu rolü kaldırarak sol menüden Stok sayfasını gizleyebilir.
 • "Stok Yönetimi" rolüne sahip kullanıcılar artık "Ürünler ve Hizmetler" menüsünü Stok menüsünün altında görecekler. "Stok Yönetimi" rolüne sahip olmayan kullanıcılar ise eskisi gibi "Ürünler ve Hizmetler" menüsünü direk sol menüden ulaşabilecekler.
 • Yeni Ürün eklerken artık bu ürünün stok takibinin yapılıp yapılmayacağı seçilebilecek.
 • Kullanıcılar istedikleri sayıda Depo yaratabilirler, her depoda ürünlerin stoğunu ayrı ayrı takip edebilirler.
 • "Ürünler ve Hizmetler" sayfasında stok takibi yapılan ürünlerin tüm depolardaki toplam stok sayısı gösteriliyor. Ürünün Stok Takibi yapılmıyorsa "-" işaretiyle belirtilir.
 • Yeni bir ürün eklerken veya var olan ürün düzenlenirken stok takibi yapılacak seçeneği seçilirse ve kullanıcının hiç deposu yoksa sistem kullanıcı için otomatik olarak bir depo yaratır.
 • Stok Girişi veya Stok Çıkışı hareketi eklenirken tüm ürünler stok takibi olmasa bile otomatik tamamlamada gelir. Stok Takibi olmayan ürün Stok Hareketine eklenirse otomatik olarak "Stok Takibi Var" olarak işaretlenir.
 • Bir ürünün stoğu eksiye düşebilir yazılım bu duruma engel olmaz, stoğu eksiye düşürme kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Sadece bir stok hareketi, bir faturaya dönüşebilir (Stok Girişi -> Alış Faturası, Stok Çıkışı Satış Faturası).
 • Stok takibi olan ürünler fatura satırında kullanılırsa otomatik olarak faturayla birlikte stok hareketi de yaratılır.
 • Fatura bağlantısı olan bir stok hareketi silinemez, düzenlenemez.


* Personel modülü eklendi

 • Personel menüsü sadece "Ön Muhasebe" rolüne sahip kullanıcılar tarafından görülebilir.
 • Bu menüden yeni personel yaratılıp maaş, prim ve avans ödemesi yapılabilir.
 • Yeni yaratılan personel aynı zamanda kartvizit olarak da sisteme tanımlanır, bu sayede personel diğer menülerde de kullanılabilir.
 • Hesap sahipleri yeni kullanıcı eklerken aynı zamanda bu kullanıcıyı personel olarak tanımlayabilir.
 • Personel olarak eklenmiş kartvizitler "Kartvizit" Menüsünün detayından düzenlenemez. Personeller sadece "Personel" menüsünden düzenlenebilir.
 • Hesap Sahibiyle aynı firmada tanımlanmış kartviziler eğer personel değillerse Personele dönüştürülebilirler. Bunun için ilgili kartvizitin detayındaki personele dönüştür butonu kullanılabilir.


* Hata Düzeltmeleri

 • Kasa işlemlerini silerken karşılaşılan hata düzeltildi.
 • Cari hareketleri excel'e aktarırken fatura açıklamalarının gelmeme sorunu düzeltildi.
 • Fatura şablonu hazırlarken Matrah alanının gelmeme sorunu düzeltildi.
 • Fatura şablonundaki yatay ve A5 boyutunda belirlenen şablonlarda karşılaşılan hata düzeltildi.
 • Fatura şablonunda kağıt boyutu A5 olarak belirlendiğinde sayfanın en altındaki taşı bırak alanları taşımaya başlandığı anda otomatik olarak sayfa içine kaydırılıyor.
 • Faturalarda daha önceden girilmiş bir fatura numarası tekrar girilmeye çalışılırken kullanıcıya uyarı metni gösteriliyor fakat girilen kalemler de siliniyordu, bu hata da düzeltildi.

can.kolcuoglu@planports.com 6/19/2017