Version: 2.3.6355

Fatura yazdırırken satır indirimlerinde hatalı gösterim düzeltildi.

Fatura yazdırırken satır indiriminin yüzdelik yapılması durumunda gösterim yine yüzdelik yapılıyor.

Pano sayfasında Alfabetik, Güncel ve Tutar olarak sıralama yapılabiliniyor.


can.kolcuoglu@planports.com 5/26/2017